Skip to Main Content

ACTIVITIES & PHOTO

ພິທີວາງ ສີລາລຶກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ຕຶກສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ສະໂມສອນລາວສະກາຍເວ

ພິທີປະກາດການຈັດຕັ້ງ
ກຸ່ມບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ

ພິທີປິດການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ
ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດ